Ceļojumu tiešsaistes rezervēšanas portāla www.travelclub.lv lietošanas noteikumi

Šis ir līgums par ceļojumu pakalpojumu iegādi tiešsaistes režīimā starp Jums  kā  Klientu un ceļojumu pakalpojumu  www.travelclub.lv portāla uzturētāju ceļojumu aģentūru Estravel Latvia – A/S Estravel filiāli Latvijā.

Ja Jūs kā Klients nepiekrīta Llīguma nosacījumiem, neapstiprinot  pozitīvu atbildi par iepazīšanos ar noteikumiem, rezervēšanu tiešsaistes režīmā turpināt un veikt nav iespējams.

Lūdzu uzmanīgi izlasiet Līgumu.

1. Ievads

1.1. www.travelclub.lv  darbojas kā ceļojumu pakalpojumu rezervēšanas un pārdošanas aģents un šie noteikumi paredz  www.travelclub.lv portāla lietošanas kārtību.

1.2. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas rezervē ceļojumu pakalpojumu sev vai trešajai personai. 

1.3. Ceļojumu pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar visu ceļošanas iespēju nodrošināšanu, tajā skaitā avio transportu, jūras un zemes  transportu, naktsmītņu nodrošinājums, ceļojumu apdrošināšanas, atpūtas kompleskso ceļojumu, ekskursiju, apskates braucienu, muzeju, koncertu un citu organizētu pasākumu apmeklēšanu biļeši iegādi, ko Klientam sniedz Tūrisma pakalpojumu piegādātāji.

1.4. Ja Klients ir veicis rezervāciju  www.travelclub.lv  tiešsaistes portālā un apmaksājis vai saņēmis apstiprinājumu no Ceļojumu pakalpojuma piegādātāja, tad līgumsaistības pastāvēs starp Klientu un Ceļojumu pakalpojumu piegādātāju.

1.5.  www.travelclub.lv neuzņemas atbildību par Tūrisma pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiem pakalpojumiem. 

2. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un nosacījumi 

2.1. www.travelclub.lv piedāvātos ceļojumu pakalpojumus nodrošina sekojoši Ceļojumu pakalpojumu piegādātāji  / konsolidatori: 

2.1.1. Booking.com - viesnīcu un apartamentu rezervācijas 

2.1.2. RCCL, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises – kruīzi pasaules jūrās

2.1.3. BTA – ceļojumu apdrošināšanu 

2.1.4. Cartrawler – autonomu 

2.1.5. Amadeus – aviobiļetes

2.1.6 Amadeus Entertainment, Viator – pasākumu, ekskursiju, muzeju biļešu iegādi 

2.3. Papildus  www.travelclub.lv noteikumiem, Klientam saistoši ir arī katra Ceļojumu Pakalpojumu piegādātāja noteikumi un nosacījumi. Pirms ceļojumu pakalpojumu pirkšanas/rezervēšanas  www.travelclub.lv tiešsaistes portālā, Klients piekrīt Ceļojumu pakalpojumu piegādātāju noteikumiem un nosacījumiem. 

2.3.1. Izmantojot  www.travelclub.lv tiešsaistes portālu, lai iegādātos ceļojumu pakalpojumu, katram pakalpojumam ir pievienota detalizēta informācija par pakalpojumu, rezervācijas atcelšanu, apmaksas veikšanu, izmaiņām veiktajās rezervācijās, saistību nepildīšanu, atbildību un kompensācijām. 

3. Apmaksa 

3.1. Klienta pienākums ir samaksāt par norezervēto  ceļojumu palpojumu saskaņā ar piedāvājumā norādīto maksāšanas kārtību. Apmaksas veidus nosaka  Ceļojumu pakalpojuma piegādātāji, kas nodrošina pakalpojumu. 

3.2. Klients var saņemt ceļojuma dokumentus, biļetes, vaučerus un apstiprinājumus pēc pilnas apmaksas veikšanas norādītajā laikā  www.travelclub.lv norādītajā kontā. 

3.3. Ja Klients nav veicis pilnu apmaksu līdz norādītajam datumam, pakalpojuma rezervācija tiks anulēta saskaņā ar Ceļojumu pakalpojuma piegādātāja noteikumiem. 

4. Rezervācijas mainīšana vai atcelšana 

4.1. Rezervāciju maiņa vai atcelšana ir atkarīga no konkrētā Ceļojumu pakalpojumu piegādātāja noteikumiem, kurus Klients akceptē veicot rezervāciju. 

4.3. Gadījumos, kad rezervāciju maiņa vai atcelšana ir iespējama saskaņā ar Ceļojumu pakalpojuma piegādātāja noteikumiem, Klients iesniedz rakstisku pieprasījumu, sūtot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  lai vienotos par jaunajiem nosacījumiem vai par naudas atgriešanu. 

4.4. Nauda tiks atgriezta personai, kas veikusi maksājumu. 

4.5.  www.travelclub.lv  par izmaiņu veikšanu iekasē pakalpojuma maksu EUR 15 apmērā vienai personai, lai segtu administratīvos izdevumus. Šajos izdevumos neietilpst maksa, ko par izmaiņām noteicis Ceļojumu pakalpojumu piegādātājs. 

5. Ceļojumu dokumentu piegāde 

5.1. e-biļetes, vaučeri un elektroniskie ceļojumu pakalpojumu apstiprinājumi tiek nosūtīti uz Klienta norādīto e-pasta adresi,  www.travelclub.lv neuzņemas atbildību par elektronisko biļešu, vaučeru un elektronisko ceļojumu pakalpojumu apstiprinājumu zaudējumu, ja nav uzrādīta precīza e-pasta adrese. 

5.2. Klients uzņemas atbildību par  www.travelclub.lv portālā sniegtās informācijas par sevi un citām personām, kuru vārdā veikta rezervācija pareizību. 

6. Ceļotāju personas dokumenti 

6.1. Dodoties ceļojumā ceļotāja pasei jābūt derīgai ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas. Papildus informācija LR Ārlietu ministrijas mājas lapā www.mfa.gov.lv

6.2. Pasē norādītajam vārdam jāsakrīt ar ceļojuma dokumentos ierakstīto vārdu, jo pretējā gadījumā ceļojuma dokumenti nav derīgi. 

6.4. Ja valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību, tad ieceļošanai valstī nepieciešama vīza. Lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem, savlaicīgi sazinieties ar attiecīgās valsts pārstāvniecību. Par bezvīzu ieceļošanas kārtību variet lasīt LR Ārlietu ministrijas mājas lapā www.mfa.gov.lv

7. Ceļojuma apdrošināšana un vakcinācija 

7.1. Klients apņemas patstāvīgi apdrošināt sevi un savus līdzbraucējus visam ceļojuma periodam. Klients uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām, ja nebūs iegādājies ceļojuma apdrošināšanu. 

7.2. Klients ir atbildīgs par savu veselību un drošību ceļojuma laikā un profilakses pasākumiem pirms ceļojuma. Papildus informācija par ceļotāju veselību un profilakses pasākumiem Vakcinācijas dienesta interneta mājas lapā www.vd.lv. 

8. www.travelclub.lv noteikumi un nosacījumi 

8.1. www.travelclub.lv portāls veidots, lai dotu iepsēju Klientia pašam rezervēt ceļojumu pakalpojumus izmantojot ceļojumu pakalpojumu piegādātāju datu bāzes un rezervēšanas sistēmas. 

8.2. www.travelclub.lv patur tiesības jebkurā laikā pilnīgi vai daļēji mainīt informāciju portālā vai lietošanas nosacījumus. Grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tiklīdz tie ir pieejami tiešsaistes režīmā, un portāla Klientiem ir pienākums iepazīties un ievērot www.travelclub.lv portāla lietošanas noteikumus. 

8.3. Attiecībā uz starptautiskajiem avio, jūras, sauszemes un dzelzceļa ceļojumiem,  www.travelclub.lv un Ceļojumu pakalopjumu piegādātāju atbildību ierobežo attiecīgo starptautisko konvenciju nosacījumi. 

8.4.  www.travelclub.lv  portāla veidotāji neuzņemas nekādu tiešo, netiešo atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies lietojot portālu vai kādu no ceļojumu pakalpojumiem, kas rezervēti / apmaksāti caur  www.travelclub.lv, kā arī par zaudējumiem, kas Klientam radušies sakarā ar sakaru sistēmu tehniskiem bojājumiem, darbības traucējumiem, ja minētie bojājumi nav radušies  www.travelclub.lv  vainas dēļ.

9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1.Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkādi pilsoniskie nemieri, dumpji, karš, streiks, ugunsgrēki, dabas stihijas vai citi līdzīgi apstākļi, kas atrodas ārpus  www.travelclub.lv  pamatotas kontroles, bet nepārvarami ietekmē portāla vai Ceļojumu pakalpojumu piegādātāja darbību un pakalpojumu nodrošināšanu. 

9.2.   www.travelclub.lv  neuzņemas atbildību par jebkādu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas ietekmē. 

10. Datu aizsardzība 

10.1.  www.travelclub.lv  ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ir pieņēmis attiecīgos drošības pasākumus, lai aizsargātu personīgos datus pret to nepareizu izmantošanu, neautorizētu piekļūšanu un nelikumīgu izmantošanu. 

11. Jautājumi un sūdzības 

11.1. Visi papildus jautājumi un sūdzības par rezervāciju, pirms došanās ceļojumā, tiek risināti, zvanot uz  www.travelclub.lv  palīdzības tālruni +371 67212780, vai rakstot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

11.2. Visas nepilnības un sūdzības tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā , nekavējoties rakstiski vai kādā citā pieņemamā veidā ziņot  www.travelclub.lv , izmantojot palīdzības tālruni +371 67212780, vai e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Pakalpojumu piegādātājam lai iespēju robežās trūkumus novērstu uz vietas. 

12. Autortiesības un zīmoli

12.1. Domens un nosaukums  www.travelclub.lv  un travelclub.lv  preču zīme, logotips un informācija ir Estravel Latvia – A/S Estravel filiāles Latvijā  īpašums un to izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir nelikumīga.